Friday, April 07, 2006

Oluşturmacı Sınıflar Ve Geleneksel Sınıflar

Aşağıdaki tablo’da Geleneksel ve Oluşturmacı Sınıfların özellikleri karşılaştırılmıştır.

Geleneksel Sınıflar

Oluşturmacı Sınıflar

Eğitim programı temel becerileri vurgular, ilerleme parçadan bütüne doğrudur.

Eğitim programı önemli kavramları vurgular, ilerleme bütünden parçaya doğrudur.

Programa sıkı sıkıya bağlılık önemlidir.

Öğrenci soruları üzerinde durma ve öğretimi bunlara göre yönlendirme önemlidir.

Programdaki etkinlikler büyük ölçüde ders ve çalışma kitaplarına dayalıdır.

Programdaki etkinlikler büyük ölçüde birincil bilgi kaynaklarına ve öğrenci materyallerine dayalıdır.

Öğretmenler genellikle didaktik biçimde davranırlar ve öğrencilere bilgi sunarlar.

Öğretmenler genellikle etkileşimli biçimde davranırlar ve öğrencilerin kişisel bir anlayış geliştirmeleri için çalışırlar.

Öğrenmeyi değerlendirme etkinliği genellikle öğretimden ayrı olarak görülür ve her zaman sınavlarla yapılır.

Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretme işiyle iç içedir ve öğretmenin öğrenci çalışmalarının sonuçlarını gözlemlemesiyle yapılır.

Her öğrenci temelde yalnız başına çalışır.

Öğrenciler genellikle gruplar halinde çalışırlar.

Öğrenciler, öğretmenin üzerine türlü bilgileri yazacağı boş bir levha olarak görülür.

Öğrenciler, gerçek dünyaya ilişkin kuramlar oluşturabilen düşünürler olarak görülür.

Öğretmen öğrencinin öğrenmesini değerlendirmek için doğru cevabı arar.

Öğrencilerin değerlendirilmesi öğretme süreciyle içiçedir, öğrencilerin çalışmaları, portfolioları ve öğretmenin öğrencileri çalışma sırsında gözlemlemesi sonucunda olur.

No comments: