Thursday, January 18, 2007

Oluşturmacı Öğretim Modeli (Oluşturmacı Öğretim Çerçevesi)*

Oluşturmacı Öğretim Modeli (Oluşturmacı Öğretim Çerçevesi)*

Diğer Oluşturmacı Öğretim Modelleri ve Çerçeveleri

Durum, Gruplama, Köprü, Sorular, Gösterme ve Yansıtma (Gagnon, Jr. G. W. ve M. Collay, 2001)
Başlatma – Oluşturma – Uygulama (Stephens & Brown, 2000)
Öğrenme Döngüsü Modeli: Keşfetme, Kavram Tanıtma ve Kavram Uygulama
5E Modeli: Girme – Keşfetme – Açıklama – Derinleştirme – Değerlendirme (Bybee, 1997)
7E Modeli: Ortaya Çıkarma - Girme – Keşfetme – Açıklama – Derinleştirme – Değerlendirme – Yayma (Eisenkraft, 2003)
Analiz – Tasarım – Değerlendirme ( Brooks ve Brooks, 1999)

Önerdiğim ve derslerimde kullandığım Oluşturmacı Öğretim Modeli (Oluşturmacı Öğretim Çerçevesi)

Bağlam ve Benzetme
Problem Ortaya Koyma ve Sorular
Tartışma
Birleştirme
Kavram Tanıtma ve Çelişki
Bağlantılar
Uygulama
Yansıtma
Değerlendirme ve Yayma


2007 by Tuncer CAN
*Alandaki gelişmeler ve derslerden çıkan sonuçlara göre değişip gelişebilir bir model.


Tuncer Can

No comments: