Saturday, February 03, 2007

Oluşturmacılık ve Sınıf İçinde Yakından Dinleme

Oluşturmacılık ve Sınıf İçinde Yakından Dinleme

Confrey’in Piaget’nin klinik görüşmelerinden uyarlayarak geliştiridiği yakından dinleme ilkeleri şunlardır:

öğrencilerin sözlerinden kanıtlar sağlama;
sorunun gelişimini izleme, bakış açısından ayrılmadan;
öğrencilerin özerk ifadelerini destekleme;
öğrencilerin ifadelerinden açıklama ve farklı şekillerde ifade edilmesini isteme;
yöntemi desteklemediği durumlarda değerlendirme içeren ifadelerden kaçınma;
cevap veren rolünden çıkmak;
öğrencinin etkileşimde duygusal olarak kendine güvenli bir şekilde kaldığını ve sorun çözümüne katıldığını kontrol etme;
öğrencinin hataları ve çelişkileri bulmasına olanak verme;
ifadenin tam olarak ortaya çıkmasına olanak verecek zamanı sağlama.

Kaynakça

CONFREY, J.:1998 “Voice and Perspective: Hearing Epistemological Innovations in Students”, Construnctivism and Education, Ed. by Larochelle, M. & Bednarz, N. & Garrison, J. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 104-121.

Çeviren: Tuncer Can

No comments: